ويلاي کوهپايه لواسان
چرخش مکعب ها در زمين شيب دار

تاریخ انتشار : 1396/2/20/ نمایش : 416 / نظرات : 0

پروژه هاي برجسته: وقتي صحبت از طراحي ويلا در بستر يک منطقه ي کوهستاني با اقليم سرد و خشک و چشم انداز هاي متنوع به ميان مي آيد، آنچه حائز اهميت مي شود، استفاده مطلوب از پتانسيل هاي بستر سايت و توجه به محدوديت ها و ظرافت هاي خاص در طراحي بنا مي باشد. ويلاي کوهپايه در لواسان به معماري جلال دادور و ژوبين دلاوريان از دفتر معماري لاين يکي از همين طراحي هاي برجسته و منحصر به فرد مي باشد که امروز در چيدانه به آن سري مي زنيم با ما همراه باشيد.
مشخصات عمومي طراحي پروژه ويلاي کوهپايه

نام پروژه: ويلاي کوهپايه
موقعيت: آستانک، لواسان، تهران
معماران: جلال دادور، ژوبين دلاوريان
دفتر معماري: استديو معماري لاين
طراحي پروژه ويلايي کوهپايه در زميني با مساحت ???? متر مربع و زير بناي مفيد ???? متر مربع در منطقه لواسان صورت گرفته است. مهمترين ويژگي بستر پروژه، قرار گرفتن در منطقه اي کوهستاني با اقليم سرد و خشک و چشم انداز هاي متنوع به اطراف من جمله سد لواسان و کوهپايه هاي اطراف مي باشد. بستر شيبدار پروژه با اختلاف سطحي در حدود ?? متر ميان بالاترين و پست ترين قسمت سايت، از مهمترين محدوديت ها و ظرفيت هاي طراحي پروژه قرار گرفت.
برنامه ريزي اوليه براي طراحي اين ويلا در ? طبقه صورت گرفته و به ترتيب ذيل مي باشد. طبقه اول شامل فضاهاي پارکينگ، انبار و تاسيسات مي باشد. ورودي اصلي بنا، استخر و سوئيت مهمان در طبقه دوم جانمايي شده اند که با فضاي ارتباطي به طبقه سوم که شامل فضاي آشپزخانه، پذيرايي، نشيمن اختصاصي و تراس وسيع مي باشد. مرتبط مي شوند. در طبقه چهارم، چهار اتاق خواب، نشيمن خصوصي و تراس اختصاصي جانمايي شده اند.
ايده اصلي طراحي اين ويلا، از قرار گيري چهار مکعب مستطيل بر روي يکديگر، با چرخش هايي نسبت به يکديگر شکل گرفته است. با چرخش احجام سعي گرديده است تا علاوه بر تطابق فيزيکي کالبد پروژه با بستر شيبدار طرح، تنوع حجمي مطلوب ايجاد و ديدهاي مطلوب به داخل ساختمان نفوذ کنند.
ايجاد مکعب هاي سفيد رنگ، خالص و به دور از عناصر الحاقي، استفاده از عناصر فلزي جهت ايجاد خطوط افقي در ترکيب حجمي، جانمايي سطوح بزرگ شيشه اي در جهت ديدها و تابش هاي مناسب ساختمان، تراش مکعب ها در جهت ايجاد يکپارچگي در حجم بنا ، همگي از راهکارهايي بوده اند که در جهت تقويت ايده اصلي طراحي از آنها استفاده گرديده است.
تراس اصلي اين ويلا در طبقه سوم و در کنار فضاي نشيمن و پذيرايي اصلي قرار گرفته است. جهت استفاده از اين فضا، پلي طراحي گرديده است که ارتباط بين فضاي داخل و خارج را ميسر مي سازد. وجود اين پل ارتباطي در تقويت حس گذار از فضاي داخل به خارج و بالعکس تاثير بسزايي داشته و درمجموع اين مسير ارتباطي مقدمه اي بسيار مطلوب جهت وارد شدن به تراس مي باشد.
در مسير طراحي محوطه و فضاي باز ويلاي مذکور که خود اهميتي کمتر از خود بنا ندارد، دو نکته کليدي مد نظر قرار گرفته است. نخست پيوستگي فضاي باز در پيرامون ساختمان و حداکثر استفاده از توپوگرافي بستر طرح و سپس ايجاد تنوع فضايي و ترکيب فضاي باز و نيمه باز در محوطه.
به لحاظ پاسخگويي به موارد فوق، سعي شده است تا سکوهايي در ترازهاي مختلف طراحي گردند که توسط پلکان و رمپ به يکديگر متصل شوند. در راستاي ايجاد تنوع فضايي، پيلوتي طراحي شده است تا علاوه بر ايجاد ارتباط بصري و فيزيکي ميان محوطه بالا دست و پايين دست، فضاي مکثي در اين ميان بوجود آورد که بتوان از آن به عنوان يک نشيمن در فضاي نيم باز با ديد مناسب و بهره بردن از عناصري چون فضاي سبز و حرکت آب، استفاده کرد. لغزش احجام نيز در جهت گيري اين فضا و حتي تعريف مسير ورودي به فضاي داخلي ويلا تاثير گذار بوده است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر